Vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersvergoeding is geen vergoeding voor het doen van vrijwilligerswerk. Het is een vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met zijn vrijwilligerswerk, dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten en vergoedingen in natura.

Een vrijwilligersorganisatie is niet verplicht om vrijwilligersvergoeding te geven. Wel hanteren veel vrijwilligersorganisaties het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten voor het vrijwilligerswerk hoeven te maken

Volgens de belastingdienst ben je vrijwilliger als je aan de volgende vier voorwaarden voldoet:
1. Je verricht werkzaamheden voor:
a. een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld
b. een sportvereniging of sportstichting
c. een ANBI
2. Je bent niet in dienst bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
3. Je doet de werkzaamheden niet voor uw beroep.
4. De vergoeding die je voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Hoogte van de vergoeding

  • De vrijwilliger krijgt alleen vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 180,- per maand en € 1.800,- per jaar.* 
  • De vrijwilliger is 22 jaar of ouder en krijgt een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 180,- per maand en € 1.800,- per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. 
  • De vrijwilliger is jonger dan 22 jaar en krijgt een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, met een maximum van € 180,- per maand en € 1.800,- per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor de werkzaamheden en de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. 
     

* Vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten zijn bijvoorbeeld vergoedingen voor de gemaakte reiskosten, kosten van papier, postzegels en dergelijke. Reiskosten met de eigen auto van de vrijwilliger mogen door de organisatie tegen een kostendekkende kilometervergoeding vergoed worden. Dat is de werkelijke kilometerprijs van de desbetreffende auto. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt.
Als de vrijwilliger alleen deze ‘vrijwilligersvergoeding’ krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor het vrijwilligerswerk verricht wordt, hoeft deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven en de vrijwilliger hoeft de vergoedingen niet op de te geven in zijn belastingaangifte.

Meer weten?

Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.