Penningmeester Wijkvereniging Essesteijn

Organisatie

Ons wijkcentrum is een laagdrempelige voorziening waar wijkbewoners (en overige belangstellende inwoners), zowel ouderen als jongeren, elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen aan sociale-, culturele- en educatieve activiteiten.Ook kan men informatie ophalen en gebruik maken van voor hen relevante diensten. Het wijkcentrum Essesteijn is een ontmoetingscentrum, een fysiek informatiecentrum, een dienstencentrum en een clubgebouw.

Taken als vrijwilliger

Als vrijwilliger stelt u jaarlijks een financieel verslag op samen met balans en de staat van baten en lasten en een resultatenrekening van de wijkvereniging over het afgelopen jaar. U stelt de begroting op voor het komende verenigingsjaar op basis van de cijfers van het afgelopen jaar, nieuwe ontwikkelingen en/of initiatieven, en de realisaties van het lopende jaar. U int de huren van clubs, verenigingen en derden voor verhuurde ruimtes in het wijkcentrum en signaleert tijdig bij niet betalen aan de Coördinator Activiteiten. Ook controleert u de bankafschriften en de kas van de wijkvereniging en verwerkt deze boekhoudkundig. U verzorgt memoriaalboekingen als afschrijvingen, interne facturen, etc.

Wat vragen wij van u?

U heeft boekhoudkundig inzicht en bent nauwkeurig.

Wat levert het u op?

U doet bij ons met plezier vrijwilligerswerk en haalt daaruit voldoening omdat u een nuttige bijdrage levert aan de maatschappij. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond: “mensen die vrijwilligerswerk doen voelen zich gelukkiger en leven langer”!

Werkdagen en werktijden

Naar eigen inzicht.

Meer informatie?

Contactpersoon: Dhr. L.M. van Someren
Telefoonnummer: 06 52435711
Email: lm_van_someren@hotmail.com
Website: www.wvessesteijn.nl

Publicatiedatum

29-11-2017
Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.