Online trainingen

Gratis online IVA training voor barvrijwilligers

Vrijwilligerswerk achter de bar van je organisatie is hartstikke goed en belangrijk werk! Om als barvrijwilliger aan de slag te gaan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet minimaal 16 jaar zijn en een Instructie Verantwoord Alcoholschenken gevolgd hebben. Deze instructie kan ook digitaal gevolgd worden.

Met de onderstaande link kom je bij de e-learning module Instructie Verantwoord Alcoholschenken.
Ga naar de online training

23 vrijwilligersdingen

Vrijwilligers en hun organisaties zijn belangrijk voor de hedendaagse samenleving. Zij zijn het smeermiddel van de huidige samenleving. Het doen van vrijwilligerswerk is niet alleen nuttig voor de samenleving, maar ook nog eens heel leuk en leerzaam. Veel van het vrijwilligerswerk gebeurt vanuit een georganiseerd verband waarin de sociale contacten en de onderlinge communicatie van groot belang zijn. Hoe werkt het? 23-Vrijwilligersdingen is een online cursus van 23 delen over communicatie en het vergroten van zichtbaarheid van vrijwilligersorganisaties – zowel digitaal als in real life . Nadruk ligt echter op hoe social media en andere hulpmiddelen eenvoudig gebruikt kunnen worden ten dienste van dit vrijwilligerswerk. Ieder Vrijwilligersding is een les op zich en is genummerd van 1 tot en met 23. Vaak wordt er tijdens een les verwezen naar een onderwerp waar een verdieping op mogelijk is. Waarom 23-Vrijwilligersdingen? Doel van de cursus is vrijwilligers gereedschap aan te reiken om door de inzet van internet de samenleving te versterken.  U kunt de training gratis online volgen via www.23-vrijwilligersdingen.nl/  Heeft u vragen hierover kunt u contact opnemen met het Vrijwilligerspunt:  info@vrijwilligerspunt.nl

Gratis E-learningprogramma Vinden en binden van vrijwilligers

Voor vrijwilligersorganisaties is het vaak een hele kunst om genoeg vrijwilligers te vinden die goed in de organisatie passen. En om deze vrijwilligers actief en gemotiveerd te houden. Het e-learningprogramma Vrijwilligers vinden en binden leert vrijwilligersorganisaties op een eenvoudige en aantrekkelijke manier hoe ze de werving en begeleiding van vrijwilligers succesvol kunnen aanpakken.

Deelnemers bekijken online een video en beantwoorden interactieve vragen waarmee ze direct feedback krijgen op de gemaakte keuzes. Met dit e-learningprogramma kunnen vrijwilligersorganisaties op elk moment van de dag en vanuit huis de basisbeginselen van vrijwilligersmanagement leren.

Wat leert u?
Richard Nijhof van vrijwilligersorganisatie 4life laat zien hoe zij succesvol vrijwilligers kunnen vinden en binden aan de hand van de vrijwilligers Joop, Sacha en Zara. Naast het toepassen van de welbekende wervingscirkel, leert u ook welke beweegredenen vrijwilligers kunnen hebben en hoe u daar in de werving en begeleiding op in kunt spelen. Ook leert u dat er verschillende manieren zijn waarop vrijwilligers binnen de organisatie actief kunnen zijn en hoe u dit zodanig kunt organiseren dat het vrijwilligerswerk aantrekkelijker wordt voor diverse doelgroepen.

Hoe werkt het?
In de online cursus bekijkt u een video die ongeveer 50 minuten duurt. Hierin worden tussentijds interactieve vragen gesteld waarbij u direct feedback krijgt op de gemaakte keuzes. Ook worden er enkele open vragen gesteld zodat u automatisch de vertaalslag maakt naar uw eigen organisatie. Deze antwoorden komen te staan in een persoonlijk actieplan. Hiermee heeft u ook direct een plan van aanpak om het geleerde in de praktijk toe te passen. Aan het volgen van de cursus zijn verder geen kosten verbonden.

Ga naar www.vrijwilligerswerkacademie.nl, meldt u aan en volg de gratis cursus Vrijwilligers vinden en binden. Neem voor meer informatie contact op met Willem-Jan de Gast.

Zes gratis online trainingen van Humanitas

Humanitas biedt gratis zes korte online trainingen aan die ook voor andere vrijwilligers interessant kunnen zijn:

 1. Empowerment
  Mensen verliezen soms het geloof in hun eigen kunnen. Hoe geef je iemand weer het zelfvertrouwen en de kracht om iets aan de situatie te veranderen, daar gaat deze training over.
 2. Versterkend gesprek
  In lastige situaties kunnen een luisterend oor en het stellen van de juiste vragen heel belangrijk zijn. In deze training leer je hoe je mensen door een goed gesprek sterker kunt maken.
 3. Grenzen stellen
  Iedere vrijwilliger maakt het mee: er wordt meer van je gevraagd dan je wilt. Hoe ga je daar mee om? Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, bespreken en bewaken.
 4. Netwerk versterken
  Een sterk sociaal netwerk is van groot belang voor de veerkracht van mensen. Niet iedereen heeft zo’n netwerk. In deze training krijg je tips om daar samen iets aan te doen.
 5. Omgaan met emoties
  Bij vrijwilligerswerk komen ook emoties kijken. Het is niet altijd even makkelijk om daar goed mee om te gaan. Hoe je emoties herkent en bespreekbaar maakt, staat centraal in deze training.
 6. Vrijwilligers begeleiden
  Het begeleiden van vrijwilligers is een vak op zich. Deze training laat zien hoe je vanuit een coachende rol vrijwilligers op een prettige en effectieve manier kunt begeleiden.

Naar site van Humanitas

Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.