Gratis VOG

Het is belangrijk dat vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Het gaat om vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie, denk bijvoorbeeld aan één-op-één huisbezoeken. Het maakt niet uit voor welke organisatie de vrijwilliger actief is. Of dat nu een school, welzijnsinstelling, sport- of hobbyclub is. De organisatie moet wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en E-herkenning hebben.

Voorwaarden gratis VOG

Om gebruik te kunnen maken van de regeling gratis VOG, moet jouw organisatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De organisatie heeft vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.
  • Jouw organisatie hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Bij voorkeur laat je in dat beleid zien hoe je vrijwilligers informeert over dat beleid. Zorg ervoor dat je bij aanmelding het beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het beleid op jullie website.
  • Jouw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft dus een KvK-nummer. Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen alleen deelnemen aan de Regeling Gratis VOG als ze een KvK-nummer hebben.
  • Jouw organisatie moet eHerkenning hebben om gratis VOG's klaar te kunnen zetten voor uw vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een DigiD nodig om een gratis VOG aan te vragen.
  • Je moet voor jouwvrijwilligers niet vanuit andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen. Voorbeelden van organisaties die beperkt kunnen deelnemen zijn: scholen, peuterspeelzalen, Tussenschoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO).

Preventief beleid

Een van de voorwaarden is het voeren van een preventief beleid: een plan waarin regels en richtlijnen staan omschreven over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers en/of het hebben van gedragsregels. Meer informatie staat hier beschreven voor vrijwilligersorganisaties en voor sportorganisaties.

Meer informatie en aanvragen

Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.