MVV - Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

Elkaar vinden en verbinden

Vrijwilligersorganisaties doen heel veel voor onze samenleving op het gebied van sport, culltuur, ontspanning, gezondheid, zorg, welzijn of integratie. Wilt u uw vereniging (door)ontwikkelen naar een moderne, vitale organisatie met een brede sociale functie in de wijk? Sluit dan aan bij het programma Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV). 

Doet u mee?
U merkt waarschijnlijk ook dat de wereld om uw vereniging heen verandert? De overheid trekt zich terug en het initiatief ligt meer in de samenleving. Deze veranderingen kunnen op uw organisatie van invloed zijn. Het biedt ook een kans om als vrijwilligersorganisatie een andere rol te nemen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Vandaar ‘Maatschappelijk Verantwoord Verenigen’. Dat staat voor de wijze waarop een vrijwilligersorganisatie haar kernactiviteiten uitvoert en daarnaast haar maatschappelijk betrokkenheid toont en uitvoert. Denk daarbij aan de samenwerking tussen sport of scouting en andere sectoren, zoals onderwijs, jeugd- en ouderenzorg. De organisatie maakt daarmee zichzelf en de maatschappij om haar heen sterker

Vier thema's waar het om gaat:

 1. Opvoeden en opgroeien
  Denk aan: normen en waarden, leerwerkplekken, maatschappelijke bewustwording, preventie
 2. Participatie van kwetsbare groepen
  Denk aan: activiteiten voor mensen die niet makkelijk mee kunnen doen in de samenleving, re-integratie en voorkomen van eenzaamheid
 3. Actief burgerschap
  Denk aan: structurele samenwerkingsverbanden met andere organisaties, terugkerende evenementen voor buurt/wijk/gemeete, multifunctioneel gebruik van de accommodatie en activiteiten om mantelzorgers te ontlasten.
 4. Bevorderen van een gezonde leefstijl
  Denk aan: gezonde kantine, bestrijding overgewicht, verantwoord alcoholbeleid, EHBO en AED.

Het MVV programma bestaat uit:
- MVV-Netwerk
- MVV-traject
(één-op-één begeleiding)

U bepaalt zelf waar u behoefte aan heeft en wat bij uw organisatie past.

MVV-Netwerk

Als u activiteiten met andere vrijwilligers- of welzijnsorganisaties uit de wijk of uit onze gemeente wilt ontwikkelen, moet u elkaar kennen. Dat is dé basis van het MVV-netwerk.

 • Twee keer per jaar kunt gratis u deelnemen aan een bijeenkomsten waar u andere vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties ontmoet.
 • U deelt praktische kennis en ideeën met elkaar.
 • U legt nieuwe verbindingen en samenwerkingen.
 • U kunt gratis workshops en trainingen volgen.

MVV-traject: één-op-één begeleiding

Wilt u gratis één-op-één begeleiding om Maatschappelijk Verantwoord Verenigen te borgen in het beleid van uw vereniging, dan kunt u het MVV-traject volgen.

Het traject bestaat uit vier interactieve stappen van elk 2,5 uur.

 • U volgt het traject met een MVV-team van uw eigen vereniging, bestaande uit bestuursleden, leden, ouders, commissieleden.
 • U wordt bewust van de kwaliteiten van uw vereniging, van de situatie in uw omgeving en welke aanvullende rol u daarin kunt spelen.
 • U gaat u aan de slag met de maatschappelijke visie van uw vereniging, u ontdekt samenwerkingskansen, u ontwikkelt versterkende activiteiten en u bouwt aan een verenigingsbreed draagvlak. Uw kernactiviteit en de situatie van uw vereniging zijn hierbij altijd het uitgangspunt.
 • U wordt begeleid door een professional van MVV-Nederland.
 • Het MVV-traject is praktisch en eenvoudig uitvoerbaar, verbruikt géén dikke pakken papier en is voor iedere vereniging toepasbaar. De doorlooptijd van het MVV-traject is ongeveer 12 weken (kan per organisatie variëren).


Het resultaat van dit traject?

Een gemotiveerde toekomstbestendige vereniging die weet waar zij staat, waar zij naar toe wil met de wil om een structureel breed maatschappelijke rol op zich te nemen. U ontvangt een individueel samengesteld MVV-handboek met daarin onder andere uw MVV-verenigingsplan, communicatiemiddelen, implementatietools en beleidsplannen.

Bekijk hier onze flyer MVV Verenigingstraject

Doet u mee?

Neem dan contact op met Nancy Verkooijen: mvv@woej.nl / 06 - 556 245 77

Lees meer en downloads

Opbrengst MVV

Maatschappelijk Verantwoord Vereniging kan leiden tot nuttige, verrassende samenwerkingsverbanden, het bereiken van nieuwe doelgroepen (leden/donateurs) en nieuwe financiële bronnen voor verenigingen. U verstevigt u positie in samenleving en draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid in onze gemeente.

MVV-subsidie

Om een impuls te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Verenigen door verengingen, stelt de gemeente Leidschendam-Voorburg subsidie beschikbaar. Lees meer

Gratis deelnemen aan MVV

Gemeente Leidschendam-Voorburg financiert de MVV-trajecten en het MVV-netwerk. Uw organisatie betaalt dus geen eigen bijdrage als u meedoet met MVV!

Filmpje MVV

Animatie gemaakt door Funk-e

Lees hier online de MVV brochure

Lees de brochure
Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.